Cube67 Safety | Murrelektronik

Cube67 Safety

Turvallisten lähtöjen integrointi Cube-järjestelmään

Tiukimmat turvallisuusvaatimukset koneille ja sovelluksille

Murrelektronikin hajautetut asennuskonseptit mahdollistavat tiukimpien koneiden ja sovellusten turvallisuusvaatimusten saavuttamisen.

Cube-järjestelmää käyttäen koneisiin ja sovelluksiin voidaan asentaa turvalähdöt helposti ja luotettavasti. Cube-järjestelmämme tuotevalikoimassa on K3-laajennusmoduuleja, jotka täyttävät turvallisuustasojen PL d ja SIL 2 vaatimukset. Näissä moduuleissa on erillinen jännitesyöttö, joka voidaan liittää turvalaitteisiin ja joka voidaan tarvittaessa kytkeä pois päältä lähtöpuolelta.

Cube67 Safety -moduulit ja turvareleet

  • 12 ulostulon turvallinen sammutus moduulia kohti
  • Kaksi turvallista jännitepotentiaalia

Cube67 Safety -moduulit ja MVK Safety -kenttäväylämoduulit
Turvalliset lähdöt

Kun Cube-järjestelmään yhdistetään turvallisuus tai MVK Metal Safety -kenttäväylämoduuli, voit asettaa jopa kaksitoista lähtöä, jotka voidaan kytkeä pois päältä kahden erillisen jännitepiirin kautta.

  • Cube-moduulien aktiivinen, turvallinen jännitesyöttö tapahtuu MVK Safety ProfiSafen kautta
  • Turvareleitä tai lisävirransyöttöä ei tarvita
  • Muita turvallisia lähtöjä voidaan lisätä yhdistämällä jännitepiirit
  • Se täyttää tiukimmat turvallisuustasot: PL e:n ja SIL 3:n

Cube67-venttiilikokoojan turvallinen liitäntä
Huomattavasti lyhyemmät asennusajat

Venttiilikokoojaliitäntä mahdollistaa jopa 16 turvallista lähtöä neljässä ryhmässä pneumatiikkaa varten. Asennusaikoja voidaan huomattavasti lyhentää käyttämällä kaapelimoduulia, jossa on moninapaliitin.

  • Pneumaattinen alue voidaan sulkea turvallisesti
  • Jopa 16 turvallista lähtöä 4 jännitepotentiaalissa
  • Kaapelimoduuli, jossa on moninapaliitin, lyhentää asennusaikoja huomattavasti.
Newsletter
Always up to date!