Cube67-diagnostiikkaliittymä | Murrelektronik

Cube67-diagnostiikkaliittymä

Helppoa diagnostiikkaa

Käyttöönottoinsinööreille, huoltohenkilöille ja koneiden käyttäjille koituvat edut

Murrelektronikin Cube-kenttäväyläjärjestelmä tarjoaa kattavia diagnostiikkavaihtoehtoja. Diagnostiikkaliittymämme mahdollistaa Plug&Play-pääsyn näihin tietoihin Ethernet-liittymän kautta. Ratkaisu on helppo toteuttaa, se tarjoaa selkeät ohjeet vikatilanteessa ja se mahdollistaa maksimaalisen käytettävyyden.

 • Käyttöönottoinsinöörit käyttävät diagnostiikkaliittymää tutkiakseen Cube-järjestelmän topologiaa ja havaitakseen asennusviat jo varhaisessa vaiheessa.
 • Koneen huoltohenkilöstö tunnistaa viat nopeasti integroimalla diagnostiikkaliittymän väliaikaisesti. Järjestelmä on erinomainen ratkaisu koneen hyväksyntätestaukseen. Pysyvä integrointi on myös loistava tapa ohjata korjaajia kentällä etäyhteyttä käyttäen.
 • Koneen tai järjestelmän käyttäjä, joka ottaa diagnostiikkaliittymän pysyvästi käyttöön, pystyy reagoimaan potentiaalisiin ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa. Parhaassa tapauksessa vianetsintäohjeet on jo viety järjestelmään, jolloin asentaja voi tuoda tarvittavan varaosan mukanaan korjauskäynnille.

Cube67-diagnostiikkaliittymä on työkalu, joka puhuu käyttäjän kieltä!

 • Diagnostiikka ja topologiahaku ilman lisäohjelmointia
 • Yhdyskäytävä on helppo sulauttaa Cube-väyläsolmun ja enintään neljän Cube-asennuksen haaran väliin
 • Tukee kaikkia Cube-väyläsolmuja (taaksepäin yhteensopiva vanhempien moduulien kanssa)
 • Cube-topologian sekä prosessi- ja diagnostiikkatietojen selaimesta ja alustasta riippumaton esitys
 • Diagnostiikkamuisti (loki) ”ohimenevien virheiden” sattuessa
 • Moduulien nimikkeet ja virheilmoitukset selkotekstinä
 • Kenttäväylästä ja ohjausjärjestelmästä riippumaton
 • Tietojen lähetys standardin OPC UA -rajapinnan kautta toimii perustana siirryttäessä teollisuus 4.0:aan

Etähuolto mahdollistaa korkean first call resolution -suhteen

Cube-ratkaisua käytettäessä koneen omistajat tietävät missä ja milloin tahansa mitä heidän koneessaan IO-tasolla tapahtuu. Tämä mahdollistaa ennakoinnin virheiden tai pullonkaulojen ilmetessä (ennakoiva huolto). Laajat prosessi- ja diagnostiikkatiedot välitetään joko PLC:lle tai kenttäväylästä riippumatta Cube 67 -diagnostiikkaliittymään. Tämä mahdollistaa korkean first call resolution -suhteen nopean etäyhteyden kautta (etäohjaus).

CUBE67 VERKKOKAUPASSA

Cube67-diagnostiikkaliittymän verkkopalvelin

Käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä Cube-järjestelmästä ja diagnostiikkaliittymästä laaditun yhteenvedon, joka sisältää yhteyden tiedot sekä järjestelmän jännitteet ja virrat.

Selkeä järjestelmän topologian esitys sekä taulukkona että graafisena kuvaajana. Esityksessä näkyvät kaikki ajantasaiset prosessi- ja diagnostiikkatiedot.

Yksityiskohtaiset vianmääritys- ja järjestelmäviestit, mukaan lukien tarkka selostus selkotekstinä, vian vaikutusten kuvaus ja tiedot virheen korjaamista varten.

Newsletter
Always up to date!