Autoteollisuuden automaatio | Murrelektronik
Murrelektronik tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja autoteollisuuden tarpeisiin

Autoteollisuus

Murrelektronik on kumppanisi autoteollisuudessa

Kaikki autoteollisuuden prosessit on sovitettava hyvin toisiinsa pienimpiä yksityiskohtia myöten niin prässäyksen, korinvalmistuksen, maalauksen, voimansiirtolinjojen kuin lopullisen kokoonpanonkin osalta. Kalliiden käyttökatkoksien välttämiseksi prosessien on oltava luotettavia ja hyvin käytettävissä. Materiaalinkäsittelyllä on tärkeä toimialojen rajat ylittävä tehtävä. Sähköiset yksikiskojärjestelmät tai automaattiohjauksella toimivat ajoneuvojärjestelmät siirtävät ajoneuvojen osia järjestelmästä toiseen. Materiaalinkäsittely toimii samalla komponenttivarastona prosessien välillä. Prosessien on toimittava virheettömästi, joten diagnostiikkajärjestelmät ovat näissä järjestelmissä ensiarvoisen tärkeitä.

Autoteollisuuden monipuoliset prosessit

Charging station for electric vehicles

New Energy Vehicles

Tulevaisuuden tekniikan muokkaamista tänään

Akkukäyttöisten tai polttokennolla varustettujen ajoneuvojen tuotanto asettaa suuria haasteita: ei pelkästään autonvalmistajille vaan myös niihin liittyvän latausinfrastruktuurin valmistajille. Riippumatta siitä ollaanko koritehtaalla, akkukokoonpanossa vai  polttokennon tuotekehityksessä – automaation ja teollistumisen ratkaisut Murrelektronikilta parantavat tuotantoprosessien taloudellisuutta.

Maalaus ja kokoonpano

Monivaiheinen maalausprosessi

Maalausprosessissa on monia vaiheita, ja se on järjestettävä joustavasti, sillä maalaamoissa maalataan erityyppisiä ajoneuvoja usein eri väreillä. Käyttökatkosten välttämiseksi järjestelmän on oltava erittäin luotettava. Lopullisen kokoonpanon asennusratkaisujen on oltava joustavia, koska vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Kompaktin kokoiset tuotteet helpottavat käsittelyä.

Autoteollisuuden maalaamo ja kokoonpanolinjasto
Autoteollisuuden moottorin- ja vaihteistonvalmistus

Voimansiirtolinja

Moottorien ja vaihteistojen valmistus

Moottorien ja vaihteistojen valmistuksessa tarvitaan komponentteja, jotka kestävät öljyjä ja voiteluaineita. Asennusratkaisujen on oltava kustannustehokkaita ja joustavia, sillä jokainen järjestelmä asettaa uusia haasteita. Osien on tärkeää olla pieniä, koska koneiden sisällä tilaa on rajallisesti.

Korinvalmistamo

Lujia ja kestäviä komponentteja, joilla on IP67-luokitus.

Korinvalmistamot ovat vaativia teollisuusympäristöjä, joissa tarvitaan lujia ja kestäviä IP67-luokiteltuja osia. Moduulien on kestettävä tärinää ja hitsausroiskeita. Monipuoliset diagnostiikkasovellukset auttavat vähentämään käyttökatkoksia. Robottien työkalunvaihtojen vuoksi käynnistysaikojen on oltava lyhyitä – ne ovat mahdollisia esimerkiksi Murrelektronikin Fast-Start Up- tai QuickConnect-konseptien avulla. Kupari- tai valokuituteknologialla toteutettu kenttäväyläjärjestelmä takaa häiriöttömän tiedonsiirron.

Autoteollisuuden korinvalmistamo
Autoteollisuuden prässäämö

Prässäämö

Prässäämöt ovat erittäin automatisoituja ympäristöjä

Kaikki valmistusvaiheet ovat täysin automaattisia. Komponenttien on kestettävä tärinää ja iskuja. Murrelektronikin laadukkaat komponentit ovat erittäin luotettavia ja takaavat osaltaan koneen käytettävyyden ja vähentävät kalliita käyttökatkoksia.

Tuoteluettelon tuotteet

Löydät tuotteemme eri puolilla maailmaa toimivien suurimpien autovalmistajien projektikirjoista ja julkaisuluetteloista.

Maailmanlaajuinen tuki

Murrelektronikin globaalin autoteollisuustiimin erikoistunut toimialan tuntemus auttaa yritystäsi autoteollisuuteen liittyvissä projekteissa riippumatta siitä, missä rakennustöitä tehdään.

Seisokkien vähentäminen

Murrelektronikin laajan diagnostiikkavaihtoehtojen tuotevalikoiman, kuten passiivisten Exact12-jakorasioiden LED-valojen ja Cube67-kenttäväyläjärjestelmien verkkopalvelimen ansiosta vältytään aikaa vievältä vianetsinnältä ja samalla koneen käytettävyys paranee.

Hei
Uutiskirje