Murrelektronik

Olet tässä: Murrelektronik – stay connected / Tuotteet

Cube20

Kytkinkaapin I/O-ratkaisu

488 I/O-pistettä 90 cm:n matkalla

Cube20 on hajautettu IP20-suojattu I/O-asema, joka koostuu modulaarisista toimintomoduuleista ja joka voidaan yhdistää suoraan Cube67-moduuleihin. Kompakteihin moduuleihin on asennettu kuhunkin jopa 32 signaalikanavaa. Tämä vähentää merkittävästi kytkinkaapin johdotustarvetta. Jopa 488 I/O-pistettä 90 cm:n leveydellä tarkoittaa tilansäästöä kytkinkaapissa.


Kytkinkaapin kenttäväylä, josta on silta kentälle

  • IP67- ja IP20-siirtymämoduulit
  • Huoltovapaat jousiliittimet ja irrotettavat riviliittimet
  • Näkyvät LED-ilmaisimet helpottavat signaalitilojen vianetsintää
  • Laajennettavissa 15 moduuliin yhdessä IP-osoitteessa
  • Laajennettavissa kytkinkaapista jopa 10 metrin päähän Cube67-moduuleilla

Minimaalinen suunnittelutyö

Cube20- ja Cube67-moduuleihin perustuvat asennuskonseptit voidaan integroida ylemmän tason kenttäväyläjärjestelmiin helposti yhdellä väyläsolmulla. Koneen moduulit voivat pysyä ennallaan useilla alustoilla, ja ne voidaan mukauttaa eri protokolliin vaihtamalla vain yksi väyläsolmu tarpeen mukaan eri protokollaa varten.

Konsepti, joka sisältää vaihtoehtoja

Koneet ja järjestelmät eroavat usein vain vaihtoehtojen osalta. Konevaihtoehtojen hallintaa (MOM) käytettäessä laitteisto ja ohjelmisto konfiguroidaan kerran standardinmukaisen enimmäiskonfiguraation mukaan. Asennuksen helpottamiseksi MOM tunnistaa asennetun vaihtoehdon ja aktivoi tarvittavat moduulit.


Voisit olla myös kiinnostunut näistä