Murrelektronik

Elintarvike ja pakkaaminen:

Maksimaalinen tuotanto minimaalisella energiankulutuksella

Tuotantolaitosten luotettavuus ja tehokkuus sekä jatkuvasti korkeina pysyvät tuotantomäärät ovat erittäin tärkeitä elintarvike- ja juomateollisuudessa. Sama koskee myös valmistuksen jälkeen seuraavia primaari-, sekundaari- ja loppupakkausvaiheita.

Kalliita käyttökatkoksia on vältettävä kaikin keinoin. Ratkaisevan tärkeää on myös energiankulutuksen hallinta. Energiatehokkaat tuotteet auttavat saavuttamaan EU:n tuotantolaitoksille asettamat kunnianhimoiset ilmastonsuojelutavoitteet.

Märkäalueilla käytettävien tuotteiden on täytettävä erittäin tiukat hygienia- ja puhtausvaatimukset, ja niiden on oltava tiivistettyjä. Tuotteiden on oltava lujia, turvallisia ja mahdollisimman pieniä, ja niiden käyttöiän on oltava pitkä.

Konevalmistajien haasteena on lisäksi konekonseptin suunnitteleminen modulaarisesti niin, että se on taloudellinen ja tarjoaa aina ratkaisun asiakkaiden vaihtuviin vaatimuksiin.

Olemme ottaneet tämän haasteen vastaan, ja tarjoammekin asianmukaiset ratkaisut elintarvike- ja juomateollisuuden sekä pakkausteollisuuden erityisvaatimuksiin.

VAATIMUKSET

  • Erinomainen käytettävyys
  • Alhainen energiankulutus
  • Modulaariset järjestelmät
  • Lujat tuotteet
  • Kompaktit kotelot
  • Hygieeninen rakenne

MURRELEKTRONIK TARJOAA:

  • Yleiskäyttöiset järjestelmäratkaisut
  • Kattava diagnostiikka nopeaan vianetsintään
  • Erittäin energiatehokas
  • Suunnittelu ja materiaalihankinta ECOLAB-/FDA-vaatimusten mukaan

Ratkaisumme elintarvike- ja juomateollisuuteen

Automaatioratkaisut

Luotettavissa asennuskonsepteissa järjestelmän tai koneen kaikki I/O-pisteet yhdistetään joustavasti ohjauksiin. Kustannustehokkuus voidaan kuitenkin määritellä eri tavoin elintarvike- ja juomateollisuuden sekä pakkausteollisuuden osa-alueilla, joilla vaatimukset ovat erilaisia.lisää

Luotettavat prosessit ja huoltoratkaisut

Koneiden käytettävyys on ensisijaisen tärkeää elintarvike-, juoma ja pakkausteollisuudessa Muunnoista tai konerikoista johtuvia pitkiä käyttökatkoksia on vältettävä, sillä niistä aiheutuu välittömästi taloudellisia tappioita. Virheisiin onkin reagoitava hyvin nopeasti.lisää

Virtalähderatkaisut

Virtaa tarvitaan monissa elintarvike- ja juomateollisuuden vaiheissa. Esimerkiksi jäähdytysprosessit (jääkaappi- ja pakastejärjestelmät), kuljetus, täyttö ja suurtehokoneet voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Uusimpien tutkimustemme mukaan energiakustannukset ovat tuotantoteollisuuden yhtiöille kolmanneksi merkittävin käyttökustannuserä.lisää

Hygieeniset rakenneratkaisut

Elintarvike- ja juomateollisuudessa ei ole varaa kompromisseihin hygieniassa, puhtaudessa ja korroosiosuojauksessa. Likaa ei saa jäädä mihinkään, vaan se on aina poistettava. Koneiden ja järjestelmien hygieniaa ja suorituskykyä koskevat vaatimukset kasvavat jatkuvasti.lisää